Två workshopar i Juni som båda gäller ämnet Webb-film.
“Producera film för webben” samt “ samt “Beställare av Webb-film”.

Webbfilm kan användas inom allt ifrån information till skildringar av händelser och evenemang inom er kommun. Berätta om det senaste som hänt, informera era invånare eller låt omvärlden se och uppleva ert unika utbud. Webbfilm kombinerat med text blir attraktivt för en bredare publik och bidrar till en större tillgänglighet i er webbkommunikation.

10 juni – “Producera film för webben”

Workshoppen vänder sig till dig som är i behov av att filma för webben. Teori varvas med praktik och workshoppen ger grundläggande kunskap om digitala filmkameror, linser, ljussättning och inspelning av ljud samt redigering av filmat material.

Läs mer »

 

17 juni – “Beställare av Webb-film”

Genom den här workshopen får ni kunskap om hur ert företag kan använda Webb-film som budskapsförmedlare samt nödvändig kunskap för lyckade satsningar på Webb-film. Under dagen går vi igenom metoder och arbetsredskap så att du lättare kan identifiera och förmedla de behov ert företag har kopplat till Webb-film. Dagen varvas med praktiska och teoretiska övningar. Kort och gott så blir du en bättre beställare av Webb-film efter den här dagen.

Läs mer »