Vill du lära dig skriva målinriktade texter som fyller sin funktion? Då är det här är en kurs för dig som skriver texter av olika slag i ditt arbete. Texter med ett särskilt syfte som riktar sig till en specifik målgrupp. Webbplatsen, nyhetsbrevet och andra utskick och meddelanden faller inom ditt ansvarsområde och du upplever ofta att dina texter inte når ända fram. Den här kurs ger dig de där insikterna som hjälper dig att ta alla omständigheter med i beräkningen och rikta dina budskap rakt mot målet.

Det kan räcka med små förändringar för att uppnå stora skillnader.


 Kursinnehåll

  • Vem är läsaren/målgruppen
  • Syfte med texten
  • Perspektiv
  • Innehåll
  • Sammanhang/struktur
  • Bearbetning av texten

Pris för en individ: 5.900 kr exk.moms

Pris vid grupper:  från 4.500 kr exkl.moms per deltagare och vid grupper om minst 10 personer

Kurslängd: 1 dag

Vid förfrågan kontakta oss på info@webbredaktorerna.se eller nedanstående formulär.

[contact-form-7 id=”1852″ title=”Boka utbildning: Skriva för webben”]