Den tredje upplagan av Mediamingel bjöd på trevlig stämning, nya kontakter och en paneldebatt – Svenska Webbredaktörerna var självklart där och filmade.

Ämnet för det tredje Mediaminglet, som är ett samarbete mellan Exakta Printing, Target Language, Enecto och Webropol, var det personliga varumärket. Har gavs chansen att få nya infallsvinklar i hur man kan marknadsföra sig själv och vilken nytta man kan ha av det. Minglet gav också goda möjligheter att knyta nya affärskontakter och bekanta sig med andra inom mediabranschen i Öresundsregionen.