Kamerasimulator

Här är en kamerasimulator från CameraSim. Den kan du använda för att lära dig mer om förhållanden mellan ISO, bländare och slutartid. Om du klickar på jordgloben till höger i verktygets övre hörn kan du byta till svenska.

Lycka till!