Niba Syd ABs webbfilm som dokumenterar projekt Uven. Under hösten 2008 monterades ett nytt glastak i KV.Uven (F.D. Riksbankshuset) i Malmö. Befintligt oisolerat glastak med enkelglas ersattes med isolerade glastaksprofiler, SAPA SFB 5050 samt isolerglas! Arbetet utfördes under ”vädertak” och sträckte sig över en period på ca. 12 veckor.