Redaktörsstöd utifrån många språk

Vi erbjuder vårt redaktörsstöd utifrån många olika språk. Både som översättning och direkt producerat på önskat språk.

Samtliga av de punktinsatser vi erbjuder i redaktörsstödet kan utföras på mer än ett språk. Exempel på punktinsatser är skapandes av texter till webben, inspelning/klippning av webbfilm, banners och sökoptimering.

De vanligaste språken är:

  • Engelska
  • Arabiska
  • Spanska
  • Tyska
  • Franska
  • Danska
  • Norska
  • Finska

Uppdragen utförs primärt av resurser där språket är ett av modersmålen.

Om du är intresserad av att ingå som en resurs i vårt redaktörsstöd kan du anmäla dig här.