Av: Malin Hankin, HankinCopy

Det är ofta webbplatsen – och webbtexterna – som ger oss det allra första intrycket av ett företag, en myndighet eller en organisation. Vi avgör blixtsnabbt om vi tycker att vi har hamnat hos en pålitlig, noggrann, intresserad, seriös, kunnig och serviceinriktad aktör. Vem har ansvaret för att läsarna tycker om det de ser och hittar det de söker? Webbredaktören, så klart!

Det är en konst att strukturera en webbplats på ett smart och överskådligt sätt och det är webbredaktörens uppgift att behålla kontrollen över denna tydlighet. En webbredaktör har alltså inte bara ansvar för vad och hur, utan även var.

Eftertanke före ger resultat direkt

Att tänka till, ordentligt och i förväg, är grunden för det mesta och gäller även snygga, trevliga, inbjudande och effektiva webbtexter. Det är många faktorer som avgör hur väl du lyckas – men om du funderar över följande frågor inför varje text är du en bra bit på väg.

Vad vill vi åstadkomma?

Varje liten text på webbplatsen har ett syfte. Den är där av en anledning och fyller en funktion. Den kanske ska se till att så många som möjligt deltar i ett event, att alla boende slänger soporna i rätt tunna eller att fler pensionärer använder badanläggningen mellan tio och 12 på vardagar. Ju mer konkret du klär ditt syfte i ord för dig själv, desto enklare blir det att formulera ett effektivt budskap.

Vem riktar vi oss till?

Alla människor är olika och tilltalas av olika saker. Absolut. Men när vi skriver texter som ska fylla en funktion och nå resultat är det likheterna vi fokuserar på, det är de gemensamma nämnarna som är viktiga. Har målgruppen barn i förskolan? Oroar sig målgruppen för pensionen? Lider målgruppen av dåligt samvete för att den (han eller hon) inte motionerar tillräckligt? Tänk till ordentligt, inför varje enskild text. Vem är målgruppen och vad förenar dessa människor – i just det här fallet?

Hur vill vi att målgruppen ska uppleva oss?

En text säger mer än tusen ord om skribenten (och därmed företaget, myndigheten eller organisationen) på massor av olika sätt. Finns det stav- eller slarvfel i texten? Känns den genomtänkt? Relevant? Har skribenten satt sig in i hur jag tänker och känner? Verkar skribenten kunnig inom sitt område? Lyckas skribenten fånga mitt intresse? Tänker jag agera så som han eller hon vill?

Utbilda dina kolleger

Många webbredaktörer skriver för det mesta egna texter men får också i många fall material skickat till sig av kolleger och andra intressenter. Material av skiftande kvalitet, eftertanke och bearbetning som ska fixas till för att passa ihop med och komplettera befintliga texter. För att slippa hamna i en situation där du fungerar mer som textredigerare än skribent och kreatör kan det vara en bra idé att skapa någon form av mall som dina kolleger sedan (slaviskt) får följa. En lathund som tar upp format, struktur och innehåll lika väl som hur ni ska förhålla er till och uppfattas av målgruppen.