Epsilons managementutbildning Från Sagt till Gjort riktar sig till nyblivna eller blivande chefer. Deltagarna får genom utbildningen möjlighet att utveckla sitt affärsmannaskap och ledarförmåga, samtidigt som de får en ökad insikt och förståelse kring Epsilons kultur och affärsidé.